Žaidėjams
Organizacijoms / Teisėjams

Dėl Lietuvos Respublikos Čempionatų organizavimo

2019-01-07

Kviečiame LTS klubų narius teikti paraiškas dėl Lietuvos Respublikos teniso čempionatų 12 m. ir jaun., 14 m. ir jaun. bei 18m. ir jaun. organizavimo.

2018 m. lapkričio 25 d. trenerių tarybos posėdžio nutarimu buvo patvirtintos šios LRČ datos:

  1. 12 m. ir jaun. – birželio 15 – 18 dienomis
    2. 14 m. ir jaun. – birželio 1 – 4 dienomis
    3. 16 m. ir jaun. – gegužės 4 – 7 dienomis (org. Vilniaus teniso akademija)
    4. 18 m. ir jaun. – birželio 15 – 18 dienomis

LTS įsipareigojimai:
* Apmoka vyr. teisėjo ir vieno asistento darbą
* Rūpinasi čempionato kamuoliais;
* Organizuoja vandenį varžybų dalyviams;
* Gamina ir pristato čempionato medalius ir diplomus;
* Rūpinasi rėmėjų dovanomis prizininkams ir nugalėtojams.

Klubo, priimančio čempionatą, įsipareigojimai:
* Užtikrinti kortus čempionatui pravesti (minimum 4 kortai, 3-4 dienos);
* Užtikrinti darbo vietą teisėjui;
* Pasirūpinti vyr. teisėjo asistentu, jo nakvyne (jeigu ne vietinis) ir maitinimu;
* Pasirūpinti vyr. teisėjo nakvyne ir maitinimu;
* Klubo vadovas ar jo atstovas turi būti paskirtas čempionato direktoriumi, kuris privalo būti viso čempionato metu varžybų vietoje;
* Turėti mediką varžybų metu, pasirūpinti jo atlygiu ir maitinimu.

Kviečiame Jus aktyviai teikti laisvos formos paraiškas dėl 2019 m. LRČ organizavimo el. paštu info@tennis.lt.