Žaidėjams
Organizacijoms / Teisėjams

Lietuvos teniso sąjunga laikinai stabdo reitinginių turnyrų turą (ATNAUJINTA)

2020-10-28

Lietuvos teniso sąjunga (LTS) iki šių metų lapkričio 11 d. lapkričio 13 d. stabdo visų reitinginių savo turnyrų organizavimą. Toks sprendimas priimtas remiantis šalies Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis taisyklėmis.

Taip pat primename LTS klubams, mokykloms ir akademijoms, kad iki lapkričio 8 d. yra apribotos jų galimybės teikti neformalaus švietimo paslaugas.

Pagal minėtas Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos taisykles, aukšto sportinio meistriškumo veikla (varžybos, treniruotės) gali būti vykdoma. Sprendimus dėl tokios veiklos vykdymo ar laikino stabdymo turi priimti klubai, mokyklos, akademijos. Jei klubas priima sprendimą vykdyti aukšto sportinio meistriškumo veiklą, tai turi būti daroma užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Taip pat prašome klubų, mokyklų ir akademijų atidžiai laikytis saugumo rekomendacijų, galinčių iki minimumo sumažinti viruso pavojus teniso kortuose.

– Iki minimumo sumažinti klubų personalo fizinį kontaktą su klientais. Esant galimybei aikštelių nuomos paslaugas, atsiskaitymus vykdyti elektroninėmis sistemomis ir priemonėmis.

– Į teniso aikštynus atvykti jau apsirengus sportine apranga, taip pat ir išvykti iš jų.

– Atsisakyti nereitinginių, mėgėjų turnyrų vykdymo.

– Pagal galimybes apriboti inventoriaus nuomos paslaugas aikštynuose ir klubuose.

– Žaidėjus aprūpinti priemonėmis dezinfekuoti rankas ir inventorių.

– Raginti žaidėjus vengti tiesioginio fizinio kontakto, griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo čiaudėjimo etiketas).

Tolimesni sprendimai dėl turnyrų turo atnaujinimo bus priimti atsižvelgiant į koronaviruso pandemijos eigą, taip pat atsakingų valstybės institucijų nustatytas taisykles ir rekomendacijas.