Žaidėjams
Organizacijoms / Teisėjams

Paskelbtas kvietimas 2021 m. Sporto rėmimo fondo paraiškoms teikti

2020-12-01

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė 2021 m. kvietimus teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo (SRF) lėšomis.

SRF finansavimą gali gauti sporto projektai, skirti:

  1. fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą;
  2. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui;
  3. sporto renginių organizavimui;
  4. asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai;
  5. esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Fizinio aktyvumo veiklų, skatinančių fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo, sporto renginių organizavimo, sporto srityje dirbančiųjų ar teikiančiųjų paslaugas kvalifikacijos tobulinimo ir sporto informacijos sklaidos projektams paraiškos gali būti teikiamos iki 2021 m. sausio 5 d., o esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtros, priežiūros ir remonto projektams iki kovo 1 d.

Daugiau informacijos apie 2021 m. SRF: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/ateinanciu-metu-sporto-remimo-fonde21-mln-eur-skelbiami-kvietimai-teikti-paraiskas-sporto-projektams

2021 m. SRF Kvietimo dokumentai: https://www.smm.lt/web/lt/smm-sportas/sporto-remimo-fondas/2021-m-sporto-remimo-fondo-informacija