Žaidėjams
Organizacijoms / Teisėjams

Rekomendacijos dėl teniso klubų veiklos ir aikštelių nuomos

2020-11-05

Lietuvos teniso sąjunga (LTS) prašo Jūsų griežtai laikytis LTS rekomendacijų, parengtų pagal LRV nutarimus,  nuomojant teniso kortus, laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki 29 d.

Siekiant, kad nebūtų sudaromos sąlygos valdžios institucijų priimtų draudimų ar nurodymų pažeidimams, taip pat, kad būtų didinama COVID-19 prevencija, aikšteles išsinuomoję asmenys turi laikytis žemiau nurodytos aikštelių nuomos tvarkos/sąlygų:

  • Nėra jokio dirbančiųjų (administratorių) ar kt. personalo fizinio kontakto su klientais –  aikštelės rezervuojamos/nuomojamos per elektroninę savitarnos sistemą, atsiskaitymus vykdant internetu.
  • Rekomenduojama žaidėjams atvykti tiesiai į išsinuomotą aikštelę jau apsirengus sportine apranga.
  • Nėra vykdomi jokie renginiai, turnyrai, draudžiami bet kokie asmenų susibūrimai.
  • Tenisas žaidžiamas su savo teniso raketėmis, jų nuomos paslauga nėra teikiama.
  • Šalia teniso aikštelių įrengiamos papildomos priemonės dezinfekuoti rankas ir inventorių.
  • Klientas gali užsiimti individualiu fizinio aktyvumo (teniso) užsiėmimu išsinuomojus aikštelę kartu dalyvaujant savo pasirinktam instruktoriui. Negalima žaisti dvejetų, t.y. leidžiamas tik vienetų žaidimas (užsiėmimai). Aikštelėje gali būti daugiausia 2 žmonės, žaidžiantys priešingose aikštelės pusėse.
  • Žaidėjai/klientai privalo vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai), griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo čiaudėjimo etiketas), naudoti apsaugines kaukes bei laikytis kitų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų apsaugos sąlygų.

Aukšto meistriškumo sporto pratybos gali vykti, laikantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų apsaugos sąlygų.

Nuoroda į nutarimą Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2eeaf801f4a11ebb0038a8cd8ff585f

Vyriausybės nustatytų apribojimų laikymasis yra klubų atsakomybė.