Žaidėjams
Organizacijoms / Teisėjams

Dėl rinkiminės Lietuvos teniso sąjungos Konferencijos

2021-07-29

2021 m. lapkričio 19 d. (penktadienis) šaukiama rinkiminė 2021 m. Lietuvos teniso sąjungos narių Konferencija, kurios metu bus renkamas LTS prezidentas keturių metų kadencijai, įsipareigojant būti atsakingu už organizacijos veiklą, ją vykdyti ir plėtoti.

Kiekvienas kandidatas privalo pateikti užpildytą anketą, LTS prezidento vietai užimti, parengti ir pateikti trumpą veiklos programą bei asmeninę dosjė. Kandidatūros ir išvardinti papildomi dokumentai priimami iki 2021 m. spalio 19 dienos el. paštu info@tennis.lt. 

Veiklos programa bus paskelbta LTS tinklapyje (www.tennis.lt). Konferencijos metu kandidatai turės teisę pristatyti programą pasisakymų metu.

Kviečiami dalyvauti LTS Vykdomojo komiteto ir sekretoriato nariai, trenerių taryba, teisėjų kolegija, narių-klubų Vadovai ar jų įgalioti asmenys. Į konferenciją gali registruotis du delegatai nuo klubo-nario. Registracijos į Konferenciją paskutinė diena –  2021 m. lapkričio 9 d.

Kandidatai į LTS valdybos narius yra keliami ir renkami Konferencijos metu.

Paraiškos priimamos ir informacija suteikiama el. paštu info@tennis.lt 

 

Numatoma Konferencijos darbotvarkė:

  • LTS Vykdomojo komiteto ataskaita
  • Kiti einamieji klausimai
  • Prezidento ir valdybos rinkimai

 

Prašome klubų-narių aktyviai dalyvauti šioje LTS rinkiminėje Konferencijoje.

Konferencijos vieta – Ąžuolyno g. 7 (SEB arena), Vilnius, I aukšto konferencijų salė.

Konferencijos pradžia – 15 val.

 

SVARBU: 

Konferencijoje LTS klubus-narius privalo atstovauti Vadovas arba klubo valdybos narys. Bent vienas iš klubo delegatų turi būti registruotas Juridinių asmenų registre, kaip klubo vadovas arba valdybos narys, kitu atveju klubo balsas bus negaliojantis Konferencijos metu. Prieš siunčiant delegatus labai prašome pasitikrinti duomenis. 

 

PRIDEDAMA:

Registracijos forma į rinkiminę Konferenciją

Kandidato anketa dėl prezidento vietos

Registracijos forma dėl pranešimo

Paraiška dėl apdovanojimų