Žaidėjams
Organizacijoms / Teisėjams

Lietuvos teniso sąjungos trenerių rengimo sistemai – tarptautinis pripažinimas

2021-08-03

Tarptautinė teniso federacija (ITF) sertifikavo Lietuvos teniso trenerių rengimo sistemą ir suteikė jai aukštą įvertinimą – bronzos lygį.

Paraišką vertinimui Lietuvos teniso sąjunga (LTS) pateikė šių metų kovo mėnesio pabaigoje. Ją sudarė maždaug 50 puslapių dokumentas, kuriame buvo pateikta visa detali informacija apie trenerių rengimo sistemą Lietuvoje: LTS Trenerių tarybos funkcijos ir veikla, esama trenerių edukacijos ir kvalifikacijos kėlimo sistema, organizuoti ir planuojami surengti trenerių mokymai, trenerių licencijavimo sistema, trenerių edukacijai skiriami resursai.

LTS prezidentas Ramūnas Grušas sako, kad tai – puikus tarptautinis Lietuvoje veikiančios teniso trenerių rengimo sistemos įvertinimas.

„ITF įvertinimas parodo, kad trenerių rengimo, jų kvalifikacijos kėlimo srityse einame kartu su pažangiausiomis teniso šalimis, sėkmingai diegiame ITF standartus atitinkantį trenerių mokymo turinį. Tai ypač svarbu mūsų teniso bendruomenei, visų pirma Lietuvoje veikiančioms mokykloms ir akademijoms. Galiausiai Lietuvos teniso sąjungai tai atveria ir naujas bendradarbiavimo su kolegomis užsienyje galimybes“, – sako R. Grušas.

Ne mažiau svarbu, anot jo, ir tai, kad ITF pateikė aiškias rekomendacijas, kaip trenerių rengimo sistema šalyje turėtų būti tobulinama tam, kad ateityje galėtų būti įvertinta aukštesniu – sidabro – lygiu.

„Turėtumėme organizuoti daugiau kursų treneriams, dirbantiems su aukšto meistriškumo sportininkais, išvystyti nuolatinę trenerių kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimo sistemą, padidinti aukščiausios kvalifikacijos trenerių, gebančių mokyti kitus kolegas, skaičių. Jų, pavyzdžiui, šiuo metu turime tik 3. Galiausiai, turėti šiuolaikišką mokomąją medžiagą, išleistą lietuvių kalba“, – pasakoja LTS prezidentas.