Žaidėjams
Organizacijoms / Teisėjams

Naujas karantino švelninimo etapas

2020-05-29

Lietuvos Vyriausybė priėmė dar vieną sprendimą, susijusi su karantino švelninimu. Kai kurie naujieji reikalavimai yra aktualūs ir teniso mėgėjams, o taip pat teniso klubams, mokykloms ir akademijoms, besirengiančioms organizuoti varžybas. Pateikiame Jums svarbiausių nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliosiančių reikalavimų santrauką:

– Nuo 2020 m. birželio 1 d. iki birželio 15 d. sporto ar kiti renginiai gali būti organizuojami ir vykdomi tik atvirose erdvėse, jei renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 300 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių, trenerių ir aptarnaujančio personalo) ir užtikrinamas ne mažesnis nei 1 m atstumas tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius,  įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.

– Uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 100 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių, trenerių ir aptarnaujančio personalo) ir užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, o erdvė, skirta žiūrovams, užpildoma ne daugiau kaip 30 procentų.

Nuo 2020 m. birželio 16 d. renginiai atvirose erdvėse vykstančių renginių dalyvių skaičius bus didinamas iki 500, o uždarose – iki 150.

Teniso mokykloms ir akademijos svarbi ir su švietimo veiklos organizavimu ir vykdymu susijusi nuostatas: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei neformalusis vaikų švietimas nuo birželio 1 d. gali būti vykdomi mokyklose ir kitų švietimo teikėjų, jeigu užtikrinamos nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Lietuvos teniso sąjunga (LTS), įvertinusi šiuos reikalavimus ir klubų pasirengimą, iki birželio 5 d. paskelbs sprendimus dėl Lietuvos čempionatų datų. Pagal jas bus sudaromas ir kitų Lietuvoje vyksiančių tarptautinių ir nacionalinių turnyrų grafikas. Europos teniso asociacija ir Tarptautinė teniso federacija yra priėmusios sprendimą nevykdyti jokių oficialių varžybų iki šių metų liepos pabaigos. 

Taip pat primename, kad už visų karantino taisyklių ir kriterijų, nustatytų Vyriausybės nutarimu, įgyvendinimą yra atsakingi teniso klubai ir aikštynus valdantys juridiniai ar fiziniai asmenys.

Pakartojame ir LTS rekomendacijas, susijusias su teniso žaidimu karantino laikotarpiu:

– Kaip įmanoma labiau vengti fizinio kortų personalo ir klientų kontakto. Lauko aikštelės nuomojamos naudojantis elektroninėmis sistemomis, atsiskaitymai vykdomi internetu.

– Žaidžiama savo raketėmis, kamuoliukais, vengti jų nuomos paslaugos.

– Kortai turi būti aprūpinti priemonėmis dezinfekuoti rankas ir inventorių.

– Žaidėjams patartina vengti tiesioginio fizinio kontakto, griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo čiaudėjimo etiketas).

– Visiems, kurie jaučiasi prastai, serga ir patenka į koronaviruso rizikos grupes, kortuose lankytis nepatartina.